Banner MFK Dukla
  • Aktuality
  • Oficiálne vyjadrenie o možnom prestupe Polievku
A tím / MFK Dukla / 06.08.2023

Oficiálne vyjadrenie o možnom prestupe Polievku

Robo Polievka po zápase so Slovanom.

Robo Polievka po zápase so Slovanom.

Vedenie MFK Dukla sa rozhodlo reagovať na aktuálnu situáciu okolo možného prestupu kapitána Roba Polievku do ŠK Slovan Bratislava.

Touto cestou by sme radi informovali verejnosť aj našich fanúšikov o skutočnostiach, ktoré nastali v posledných dvoch mesiacoch v prípade možného prestupu nášho kapitána do ŠK Slovan Bratislava. Koncom mája vedenie klubu absolvovalo neformálne stretnutie v Bratislave, ktoré inicioval tréner ŠK Slovan Bratislava, Vladimír Weiss st., ktorý dlhodobo prejavuje eminentný záujem o služby Roba Polievku. K stretnutiu sa neskôr pripojil aj generálny riaditeľ klubu, Ivan Kmotrík ml., s ktorým si vedenie klubu vymenilo prvé neformálne podmienky možného prestupu. Začiatkom júna sme mailovou komunikáciou obdržali oficiálnu ponuku na prestup zo strany klubu ŠK Slovan Bratislava. Tá však bola pre klub MFK Dukla neakceptovateľná, najmä z hľadiska harmonogramu splátok prestupovej čiastky, ktoré mali byť vyplatené s bonusmi až do konca roka 2024. Následne sme prostredníctvom mailu obdržali druhú ponuku, kde bol upravený harmonogram splátok do septembra 2024. Od toho momentu neprišla žiadna ďalšia ponuka, prebehol len telefonický rozhovor s generálnym riaditeľom ŠK Slovan, Ivanom Kmotríkom ml. Odvtedy sme neboli žiadnym spôsobom oslovení zo strany klubu na oficiálne a osobné rokovanie o prestupe, prebiehali len priateľské rozhovory medzi trénerom ŠK Slovan Bratislava a vedením klubu MFK Dukla. Vzhľadom na to, že sa jedná o klenot nášho klubu, ktorý si nesmierne ceníme a vážime za jeho profesionalitu a morálne hodnoty, a sme vďační za všetko, čo tomuto klubu odovzdal, očakávame v prípade jeho možného prestupu prioritný záujem zo strany akéhokoľvek klubu. Vedenie MFK Dukla si uvedomuje, že v prípade jeho odchodu príde klub nielen o veľkého hráča, ale aj osobnosť, ktorá je hnacím motorom Dukly. Aj z toho dôvodu sme ponúkli Robovi predĺženie zmluvy, a na podmienkach sme predbežne dohodnutí. Avšak v prípade seriózneho záujmu a ponuky pre klub ako aj samotného hráča, nebude vedenie MFK Dukla Robovi brániť posunúť sa ďalej po kariérnej stránke. Veríme, že jeho kvalitu a srdce športovca ocenia aj ako doma, tak aj v zahraničí.