Akadémia

Klub má záujem o napredovanie svojich hráčov aj v školských zariadeniach. Z tohto dôvodu sme nadviazali úzku spoluprácu s nasledovnými strednými školami:

Gymnázium Andreja Sládkoviča
Obchodná akadémia
SOŠ elektrotechnická
SOŠ automobilová
SOŠ podnikania
SPŠ stavebná
SPŠ Jozefa Murgaša
Stredná Športová ŠkolaNáš klub, ktorý sa môže pochváliť bohatou históriou, sa celosvetovo stal rešpektovanou značkou aj vďaka dlhodobej a ucelenej práce s mládežou. V čase najväčšej slávy vychovával množstvo slovenských, ale aj československých reprezentantov. Dukla pomohla dostať sa do veľkého futbalu desiatkam hráčov.

V poslednom čase sme si síce prešli turbulentnejším obdobím, no vďaka nezlomnosti a hlavne tvrdej práci sa podarilo prekonať všetko zlé aj mládežníckej sekcii. Návratom medzi najlepšie mládežnícke akadémie na Slovensku sa momentálne snažíme i o prinavrátenie niekdajších pozícií.


Vydobyť si stratený mládežnícky kredit chceme opäť hlavne vďaka cieľavedomej a progresívnej práci, založenej na rešpektovanej spoločnej klubovej filozofii a jednote skúseného, profesionálneho trénerského tímu. V popredí, samozrejme, stoja hráči, z ktorých chceme vychovávať nielen kvalitných futbalistov, ale v prvom rade výborných ľudí.


Aj preto jednou z našich priorít je vytvoriť mládežníckej akadémii patričné zázemie. Uvedomujeme si, že rozvoj hráčov - individualít, ale aj skupín či tímov, je možný len vtedy, keď sa im dostane maximálnej pozornosti a starostlivosti. Záleží nám na detailoch a princípoch, vďaka ktorým chceme nielen napredovať, ale byť konkurencieschopný! Súťažiť a porovnávať sa chceme s tými najlepšími, a to vo všetkých kategóriách.


Veľmi dôležité je pre nás aj úzke prepojenie mládežníckej akadémie s „futbalom dospelých“. Dukle vždy záležalo na vlastných odchovancoch, ktorí dostávali dostatočný priestor aj v seniorskom futbale. Motivácia mladých hráčov dostať sa do prvého tímu je obrovská, väčšina z nich jej podriaďuje a obetuje toho strašne veľa. A hoci nie všetkým sa nakoniec podarí prebojovať priamo do A tímu Dukly, vďaka serióznej príprave a množstve skúseností nadobudnutých v našich mládežníckych kategóriách, väčšina nájde uplatnenie aj vo svojej ďalšej futbalovej kariére.


Stoja pred nami nové výzvy, vrátane prinavrátenia Dukly medzi slovenskú mládežnícku elitu. Úspechy dosiahnuté v minulosti sú záväzkom, no zároveň aj inšpiráciou byť ešte lepším. Tí najlepší totiž vedia, že futbalový trend je neúprosný, a to čo nám stačilo dnes, zajtra už nemusí!

FA MFK Dukla Banská BystricaKódex nášho hráča

Každý hráč MFK Dukla Banská Bystrica si je vedomý, že reprezentuje klub, ktorý z neho nerobí len výborného športovca, ale v prvom rade slušného a cieľavedomého človeka. Mladý „Duklista“ preto:

 • uvedomuje si, že svojím chovaním a vystupovaním nereprezentuje len seba, ale aj svoju rodinu, svoj tím a klub
 • dodržiava zásady slušného správania, vždy a za každých okolností sa pozdraví a vystupuje ako reprezentant MFK Dukla Banská Bystrica
 • je pokorný a poctivý, svedomitý a cieľavedomý, ako na ihrisku tak aj mimo neho
 • čo najsvedomitejšie si plní školské aj športové povinnosti
 • vždy chce byť úspešný, no zároveň sa k spoluhráčom, súperom a rozhodcom správa v duchu fair play, s rešpektom a úctou
 • z futbalu má v prvom rade radosť, jeho najväčšou motiváciou je samotný pohyb a súťaživosť
 • popri náročnom tréningovom procese je zodpovedný sám k sebe – zachováva zdravý životný štýl, dodržiava životosprávu a regeneráciu, vrátane spánku
 • je odolný a nezlomný, nikdy nepodlieha negatívnym myšlienkam - rozdiel medzi úspešným hráčom a ostatnými nie je v nedostatku sily, nedostatku schopností, ale v nedostatku vôle na sebe pracovať a víťaziť
 • v rámci tréningu podstupuje aj určitú obetu - nehľadá dôvody, prečo sa niečo nedá urobiť, naopak, hľadá spôsoby ako sa zlepšovať a rozvíjať
 • zúčastňuje sa tréningov a zápasov podľa pokynov trénera
 • v zápasoch, do ktorých bol nominovaný, sa snaží odviesť vždy maximálny výkon v rámci svojich možností a schopností
 • stará sa o zverený majetok klubu – tréningová a vychádzková výstroj
 • informuje klub o ochorení, alebo o úraze - podrobí sa lekárskemu vyšetreniu u klubového lekára
 • podstupuje pravidelné lekárske prehliadky a ošetrenia – požiadavky klubu, SFZ

Kódex nášho rodiča

Dôležitou súčasťou v procese výchovy hráča MFK Dukla Banská Bystrica je aj rodič a jeho spolupráca s klubom. Rodič „Duklista“ musí rešpektovať:

 • deti do ničoho, vrátane športových výkonov, a najmä proti ich vôli, nenútime - športujú pre svoje vlastné potešenie, hra je určená len a len pre nich!!!
 • dochvíľnosť - na tréning, zápasy a turnaje je potrebné chodiť pravidelne a včas, prípadnú neúčasť oznámiť v dostatočnom časovom predstihu trénerovi (SMS, e-mail)
 • pravidlá klubu
  nezasahovať do kompetencií a riadenia trénera (kontaktovať trénera môže rodič v prípade čohokoľvek, avšak mimo času športovej prípravy – nenarúšať tak tréningový proces)
  — nevstupovať na športovú plochu počas tréningov a zápasov - zdržiava sa v hľadisku pre divákov
  — „nekoučovať“ (byť len divákom) - pri hre by mali deti vnímať pokyny trénera
  — včasné ospravedlnenie svojho dieťaťa – tréning, zápas, turnaj
  — hmotná a finančná zodpovednosť za zverený športový materiál, prípadne iný stratený či poškodený klubový materiál
 • aktuálne schopnosti svojho dieťaťa (z futbalu musí mať radosť) - tlak a kritika pôsobí na malého jednotlivca negatívne, pochvala ho však posúva
  — chyby sú súčasťou hry, učenia sa a zdokonaľovania sa
  — cieľom je, aby deti dokázali vyhodnocovať a riešiť akékoľvek situácie na ihrisku čo najskôr, a hlavne sami
 • povzbudzovanie musí byť korektné a športové aj voči súperovi a rozhodcom
 • myšlienka a princípy fair play – deti nemôžu vyhrávať za každú cenu, vedieť prijať musia aj prehru
 • dôraz na správnu životosprávu detí - strava, pitný režim, regenerácia, spánok
 • sponzoring vs. výhody - klub s radosťou a vďakou prijme každú pomoc a podporu zo strany rodičov, ale tento fakt nemôže znamenať žiadnu výhodu pre dieťa

Upozornenie:
S kódexom by mal byť oboznámený každý rodič. Len neradi by sme totiž oberali o radosť z hry samotné deti, či už vynechaním z nominácie na zápasy alebo turnaja, a to len na základe nerešpektovania kódexu zo strany rodiča.


Vieme, že svoje deti ľúbite, podporujete, zažívate s nimi prehry aj víťazstvá. Vieme aj to, že veľmi chcete, aby boli úspešné. Niekedy je ale menej naozaj viac... Rešpektujte preto aktuálne schopnosti svojich detí a neberte im hlavne radosť z hry. Sme presvedčení, že neskôr, a hlavne zo srdca vám za to poďakujú už ako veľkí hráči.


Ďakujeme za úspešnú spoluprácu.

Kontakty

Richard Rubint

ŠPORTOVÝ RIADITEĽ MLÁDEŽE