• Aktuality
  • Otvorenie športových tried v roku 2023/24
Žiaci / MFK Dukla BB / 23.03.2023

Otvorenie športových tried v roku 2023/24

Otvorenie športových tried v roku 2023/24
Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica v Spolupráci s MFK Dukla Banská Bystrica. Otvára v šk. roku 2023/2024 športové triedy 5. 6. 8. a 9. ročník so zameraním na futbal.

viac info na stránke https://zssnpbb.edupage.org/