• Aktuality
  • Zasaď strom za svoj klub 2023 – Nadácia Tipsport
Žiaci / ZAaRES / 27.10.2023

Zasaď strom za svoj klub 2023 – Nadácia Tipsport

Zasaď strom za svoj klub 2023 – Nadácia Tipsport
Výsadba stromov a zelene je dôležitá pre adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu, má vplyv na ochladzovanie lokálneho prostredia, zadržovanie vody, ako aj zachovávanie biodiverzity.

Zasaď strom za svoj klub 2023 – Nadácia Tipsport

Výsadba stromov a zelene je dôležitá pre adaptáciu krajiny na klimatickú zmenu, má vplyv na ochladzovanie lokálneho prostredia, zadržovanie vody, ako aj zachovávanie biodiverzity.

Tak znela rovnomenná grantová výzva, do ktorej sme sa zapojili s projektom: MMŠ Radvaň – dreviny najmenších futbalistov. Ide o grantovú výzvu, v ktorej sa prerozdelili financie v celkovej výške 50-tisíc eur. Maximálna výška na jeden projekt bola tritisíc eur. Program „Zasaď strom za svoj klub“, je určený na výsadbu stromov a kríkov v okolí futbalových ihrísk a ďalších športovísk.

Náš projekt uspel v silnej konkurencii. Hodnotiaca odborná komisia prihliadala na výber vhodnosti drevinovej skladby, význam vysadených drevín, plán zaistenia nasledovnej starostlivosti a v neposlednej miere aj na prizvanie verejnosti a iné. Súčasťou nášho projektu bolo i zapojenie verejnosti. So spoluprácou sme oslovili mladých futbalistov z Dukly.

V projekte sme žiadali financie na výsadbu 56 drevín. Z toho 23 vzrastlých drevín, ako sú hraby, višne, buky a javory, ako aj 33 krov. Tie sme úspešne vysadili v okolí Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani. Na projekte sa podieľali mladí futbalisti Dukly „U17“, s pomocou ktorých sme projekt úspešne dokončili. Počas výsadby, v priateľskej atmosfére, sme viedli diskusiu o potrebe drevín v mestskom prostredí.

Projektom bolo vizuálne skrášlené okolie štadióna a zvýšená biodiverzita lokality. Keď dreviny v najbližších rokoch zmohutnejú, prinesú množstvo tieňa, zlepšia mikroklímu okolia a celkovo prispejú k zmierneniu negatívnych javov, vrátane prachu a hluku. Následnú starostlivosť o projekt sme prevzali ako odborná organizácia. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc pri jeho realizácii.