• Aktuality
  • Vyjadrenie MFK Dukla ohľadom prevádzkovania bufetov počas majstrovských zápasov.
A tím / MFK Dukla / 15.03.2023

Vyjadrenie MFK Dukla ohľadom prevádzkovania bufetov počas majstrovských zápasov.

Vyjadrenie MFK Dukla ohľadom prevádzkovania bufetov počas majstrovských zápasov.
Vedenie MFK Dukla Banská Bystrica reaguje na negatívne skúsenosti súvisiace s prevádzkou bufetov na štadióne SNP

S úctou a rešpektom prosíme našich fanúšikov a priaznivcov, aby všetky svoje negatívne skúsenosti súvisiace s prevádzkou bufetov na štadióne SNP na Štiavničkách počas majstrovských zápasov MFK Dukla adresovali a smerovali na vedenie VŠC DUKLA.

Štadión SNP na Štiavničkách je majetkom Ministerstva obrany SR a je pod správou VŠC DUKLA, ktorá podpísala zmluvu o prenájme bufetov s externou firmou, ktorá zabezpečuje prevádzkovanie bufetov počas športových podujatí na štadióne SNP na Štiavničkách a s našim MFK Dukla nemá nič spoločné.

Napriek tomu sme vyvinuli veľkú aktivitu smerom k zlepšeniu tejto služby. Mali sme snahu, spolupodieľať sa na prevádzkovaní služieb pre fanúšikov. Dohodli sme spoluprácu s bystrickým pivovarom, boli k dispozícii ďalšie štyri stánky, výčapné zariadenia. Žiaľ, zo strany vedenia VŠC DUKLA sme dostali odmietavé stanovisko a zákaz vykonávať akúkoľvek aktivitu v tomto smere.

To znamená, MFK Dukla Banská Bystrica nemá s prevádzkou bufetov na štadióne SNP na Štiavničkách počas majstrovských zápasov nič spoločné a všetky kritické, odporúčacie, akékoľvek podnety prosím smerujte na vedenie VŠC DUKLA.

Vedenie MFK Dukla Banská Bystrica