• Aktuality
  • MFK Dukla má historickú výhodu
A tím / Jozef Mazár / 14.02.2019

MFK Dukla má historickú výhodu

MFK Dukla má historickú výhodu
O histórii futbalu v Banskej Bystrici nie je toho napísané z hľadiska verifikácie futbalových faktov veľa. Jedna skupina, ktorá sa snažila zmapovať históriu futbalu v meste pod Urpínom už nie je na tomto svete, iní hľadajú, tvoria, komunikujú. Z bohatej futbalovej histórie banskobystrického futbalu je prebádaného z pohľadu zložitých období spoločensko-politických zmien a s nimi i futbalových dejín, veľmi málo. Tie, ktoré začali v roku 1989 so sebou priniesli i sčasti bolestivý a komplikovaný prechod armádnej futbalovej Dukly Banská Bystrica medzi civilné futbalové kluby. Je dobré, že Dukla Banská Bystrica však od svojho historického vzniku nikdy nezanikla.

Na tomto priestore nie je možné, ale nie je ani zámerom portálu www.mfkdukla.sk sledovať detailne vývojové obdobia armádnej či civilnej futbalovej Dukly Banská Bystrica, rovnako však ani vývoj a rozvoj športových činností v bývalej obci Kremnička, dnes mestskej časti Banskej Bystrice. Na tomto kúsku zeme to urobili Marcel Pecník, Vladimíra Luptáková a kolektív v knižke: Kremnička s podtitulkom: Miesto života a pamäti ( ISBN: 978–80–97145–2–3 z roku 2014). V súvislosti s armádnou Duklou Banská Bystrica má presné výsledky, zostavy, strelcov gólov a ďalšie štatistické údaje zmapované futbalový historik a štatistik, zatiaľ z územia bývalého Československa jediný, ktorý je členom Medzinárodnej federácie futbalových historikov a štatistikov, Ing. Jaroslav Šiška. Existujú i ďalší, ktorí sa pokúsili a pokúšajú futbalovú Duklu Banská Bystrica mapovať z pohľadu filozofie futbalových činností jej zakladateľov, funkcionárov politického a spoločenského života nie len v meste Banská Bystrica či v regióne, ale aj z pohľadu celého štátu. Knihy z pera publicistu Jozefa Mazára: Naša Dukla pod Urpínom ( ISBN–80–969752–6–6, ktorá bola vydaná v roku 2007 ) Spomienky veliteľa (ISBN: 978–80-85342–40–6 z roku 2017) a Futbaloví anjeli a démoni (ISBN 978–80–570–0547–6 ), ktorú vyprevadili k čitateľovi 15. decembra 2018 posypaním futbalového trávnika na zelený prebal tejto pamätnice z čias armádnej Dukly, okrem iných primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, brigádny generál vo výslužbe, dlhoročný veliteľ Dukly Banská Bystrica Ivan Čierny, olympijský víťaz vo futbale z Moskvy, bývalý hráč Dukly Banská Bystrica František Kunzo, ale aj generálny riaditeľ Kúpeľov Dudince a.s., Slavomír Brza či úspešná futbalová jedenástka bývalých hráčov armádnej Dukly Banská Bystrica. Všetko dôkazy, že do žiadnej knihy sa všetko historické z pohľadu súvislostí života napísať nedá.

Dukla prešla vo svojej vyše 50 ročnej histórii futbalu od rozpočtovej organizácie ministerstva obrany, prostredníctvom iných foriem až do dnešnej podoby, ktorú získala dodatkom k stanovám od 6. augusta 1990, kedy bol na Ministerstve vnútra SR registrovaný ŠK Kremnička ako nezisková organizácia. Dodatok obsahuje viacero systémových zmien s tou najzákladnejšou – zmenou názvu.

ŠK Kremnička nahradil názov MFK Dukla Banská Bystrica. Pri zmenách stáli 25.7. 2017 manažér, otec myšlienky vybojovať pre Kremničku dobrý, na zdravých základoch fungujúci, regionálny futbalový klub, mimochodom bývalý hráč armádnej Dukly Banská Bystrica, v súčasnosti poslanec Mestského zastupiteľstva v meste pod Urpínom – Milan Smädo, bývalý brankár Dukly Banská Bystrica, reprezentant Československa Norbert Juračka, ale aj tréneri, funkcionári a hráči súkromného futbalového klubu Dukla Banská Bystrica, jeho športový riaditeľ mládeže od roku 2015 Ján Roháč, futbalový rozhodca Ivan Šimko a v minulosti aktívni špičkoví futbalisti armádnej Dukly Banská Bystrica Štefan Rusnák a Dušan Tóth.

Čo je veľmi dôležité podčiarknúť, pri vzniku MFK Dukla Banská Bystrica boli a aktívnu činnosť vyvíjali a vyvíjajú primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko a prednosta tohto úradu Marek Adamec. V zápisnici zo zasadnutia Valnej hromady sa dňa 11. mája 2018 vzdal funkcie predsedu Jozef Ganz. Do tejto funkcie zvolili Jána Roháča, ktorý po transformácii futbalovej mládeže Dukly prešiel rešpektovaním všetkých náležitostí právnych i športovo-technických, so všetkými hráčmi dvanástich mládežníckych družstiev do novovzniknutého Mestského futbalového klubu Dukla Banská Bystrica, vrátane trénerov mládeže a detí - Ľubomíra Faktora, Mariána Strelca, Norberta Dikacza, Jozefa Slobodníka, Mareka Penksu ( všetci bývalí hráči armádnej Dukly Banská Bystrica) ďalej Petra Rebeka, Jána Štrbu, Jána Polónyiho st., Jozefa Michálika, Jána Polónyiho ml. a Matúša Holécyho.

Keď sa k vám dostávajú tieto riadky, Mestský futbalový klub Dukla Banská Bystrica má za sebou 2 roky existencie. Krátka doba, ale potrebná, lebo v Banskej Bystrici nebola prerušená futbalová tradícia pod logom Dukly. Postupný pád seniorského futbalu v príspevkovej organizácii MO SR (Ministerstva obrany) Dukly Banská Bystrica, keď príspevok spočíval najmä v naturálnom plnení, seniori i mládežníci pocítili so všetkým, čo k takému pádu patrí. Keď 30. mája 1991 vtedajší minister obrany Československej federatívnej republiky Ľuboš Dobrovský jednoznačne veliteľom ASVS Dukla, trénerom futbalu a hokeja otvorene povedal, že do budúcna nebude možné zabezpečovať fungovanie týchto kolektívnych športov v podmienkach armád, možno podaktorí neverili, že sa tak stane. Analytický dôvod sa laická verejnosť nedozvedela a na túto tému sa v spoločnosti prestalo diskutovať. Neexistujú verejné analýzy dôvodov pádu civilného FK Dukla Banská Bystrica. Domienok, tvrdení, vykrúcačiek či výhovoriek je jeden vlak. Existovali chvíľkové snahy zlúčiť futbalové kluby ŽP Podbrezová a FK Dukla Banská Bystrica a vytvoriť jeden silný klub v tomto regióne, aby sa tento populárny šport dostal znova do európskeho portfólia. Tam kde bol, keď seniori Dukly Banská Bystrica hrali s Borusiou Monchenglandbach, Ajaxom Amsterdam, Benfikou Lisabon i ďalšími klubmi Európy či Ázie a dorastenci šírili slávu klubu víťazstvami na významných kvalitne obsadených klubových turnajoch naprieč celou vyspelou futbalovou Európou.

Dnes futbalový priaznivec pozná výsledok spomenutých snažení. Vplyvní za a proti komunikovali, MFK Dukla sa vydal oživiť futbal svojskou cestou. Dosť dôvodov, začať aj mapovaním i keď krátkej histórie, sledovanie a mediálne násobenie počiatočného elánu a chcenia v MFK Dukla budovať klub na vlastných odchovancoch a posilňovať ho z radov detí a mládeže v intenciách známej školy futbalového trénerského i organizátorského mága futbalovej mládeže v armádnej Dukle, Petra Benedika. Neprerušená tradícia futbalu pod logom Dukly pokračuje.

MFK Dukla rýchle, ale so cťou prežil na futbalovej tráve ŠK Kremnička so seniormi počas zatiaľ jediného ročníka existencie III. ligu, dokonca v nej excelentne triumfoval. Pri trénerskom kormidle sa vystriedali dvaja bývalí hráči armádnej Dukly Banská Bystrica – Norbert Juračka a Dušan Tóth.

Logo Dukla však patrí na Štiavničky a je dobré, že vedenie MFK Dukla registruje pozitívne prístupy súčasného vedenia VŠC Dukla k riešeniu problémov, ktoré sa na štadióne Dukly na Štiavničkách pred jeho rekonštrukciou objavujú k operatívnemu riešeniu ako veľmi naliehavé.

Súčasné futbalové vedenie MFK Dukla napriek postupu do II. ligy seniorov rieši za pochodu množstvo problémov. Zefektívňuje kvalitu práce na každom stupni, hľadá právnu formu takého zoskupenia klubu, ktorého snahou je a aj v budúcnosti by malo byť, posunúť všetky činnosti na kvalitnejší piedestál.

„Rozdiel medzi futbalovou Duklou Banská Bystrica a súčasným MFK Dukla vnímam rovnako ako rozdiel medzi spoločnosťou pred rokom 1989 a po roku 1989. Šport je celkovo neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Futbal tiež. Len tak okrajovo, názov ŠK Kremnička zanikol vo futbale po štyridsiatich rokoch. Futbalový fanúšik však musí dostať odpoveď prečo sa tak stalo. Odpoveď čo najobjektívnejšiu. Logo FK Dukla súčasnosť spoznáva len prostredníctvom histórie. Rozhodli sme sa pokračovať v kvalite toho, čo urobilo FK Duklu Banská Bystrica kvalitnou a zlo, ktoré plodili nástupnícke zoskupenia po zániku armádnej Dukly sme rezolútne z našej práce vyčiarkli i keď na také kruté chyby sa zabudnúť nedá. Ale aby som dokončil myšlienku, logo terajšieho klubu MFK Dukla prvý nakreslil „na kolene“ Ing. Šiška, až neskôr sme ho dali k dispozícii prepracovať v plnej kvalite odborníkom, grafikom do spoločnosti ABC média BB. Všetko má v našom klube MFK Dukla postupnosť. Po závere prvej sezóny pod hlavičkou MFK Dukla som zorganizoval stretnutie s pánmi Jozefom Mazárom, Jaroslavom Šiškom a Jozefom Ivanom, aby sme v širších súvislostiach analyzovali potrebu zvýšenia komunikácie o činnosti tohto klubu v existujúcich objektívnych médiách. Medzi také chceme včleniť náš portál www.mfkdukla.sk ako produkt vedenia nášho klubu. Aj samotná štruktúra klubu, jeho ďalšia činnosť je vo vývoji. S požiadavkou zvyšovania kvality na každom stupni. Armádna Dukla Banská Bystrica brala a dávala. V našom klube MFK Dukla chceme nadviazať na pozitívne tradície komunikácie a spolupráce nášho klubu naprieč širokým spektrom s vidieckym futbalom a bohatou sieťou škôl na území nášho mesta. Práca s futbalovými talentovanými deťmi nemôže byť pre náš klub len frázou. Robíme za pochodu v tomto smere opatrenia. V spolupráci s vedením nášho mesta. Sme mestský futbalový klub.

Existujú situácie, kedy divák, náš fanúšik, priaznivec, snahy o pozitívne návraty ku kvalite nevidí. Snažíme sa mu aj týmto portálom a na neho nadväzovanou serióznou komunikáciou so všetkým podstatným v našom futbalovom dianí oboznamovať. Od jarnej sezóny sa to iste prejaví aj obsahovým zameraním bulletinu Gól k jednotlivým zápasom.

Štruktúra portálu, ktorý čítate je daná, ale bude obsahom, grafikou, fotografiou i šírkou prispievateľov rozširovaná. Tento úsek má na starosti v našom klube Ivan Šimko, v úlohe dvorného fotografa MFK Dukla sa objavuje meno a priezvisko veľmi mladého človeka, Samuela Telúcha, máme nových sponzorov, ale ich rady chceme rozširovať. Tí, ktorí nás bavili kvalitou futbalu v dresoch armádnej Dukly, ale i v dresoch ŠK Kremnička neostali zabudnutými. Obsah portálu na iných miestach bude patriť funkcionárom, trénerom, hráčom, ale i Fans klubu a ostatným priaznivcom a partnerom, podporovateľom Dukly. V akej šírke, kvalite a frekvencii, bude môcť čitateľ posúdiť sám.

Otvárame napísanú históriu MFK Dukla, ktorú tvorili a tvoria ľudia. Keď ma autori písaného slova – teda trojica Jozef Mazár, Jaroslav Šiška a Jozef Ivan poprosili, aby som v úvodných riadkoch rubriky O klube vyslovil a autorizoval napísané, stalo sa to skutočnosťou. Prajem vám s MFK Dukla radostné futbalové chvíle na každom stupni jej činnosti. Sľúbili sme si vo vedení, že v pote tvári, zvyšovaním odbornosti, tvorivosti a kreativity zvlášť musia kormidelníci klubu, ktorých mená tento portál tiež obsahuje, byť daní aj takto pod verejnú kontrolu, alebo ak chcete, musia byť konkrétnou kvalitou svojej práce podpísaní pod návraty k radostnejším futbalovým časom v nedávno vzniknutom klube MFK Dukla Banská Bystrica, na vzniku ktorého som sa s už spomenutými manažérsky podieľal. Za priority v tomto roku označujem okrem napísaného kvalitnú hru seniorov, ktorá zaručí účasť MFK Dukla v II. lige aj pre futbalový ročník 2019/2020, postup dorastencov do I. dorasteneckej ligy a výstavbu futbalového stánku MFK Dukla ako prioritnej investičnej časti našich funkcionárskych krokov“.

Týmito slovami uzavrel autorizáciu úvodných riadkov manažér a architekt MFK Dukla Banská Bystrica Milan Smädo. Urobil tak autorizáciou to, čo je potrebné vedieť a robiť, čo možno návratmi k rubrike „O klube“ pripomínať sebe i druhým každý deň aj ako potrebnú výzvu pre všetkých, aby sa obsah napísaného v plnej šírke rozbiehal do čo najširších pozitívnych, reálnych súvislostí pre postupné dosahovanie stanovených cieľov.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť všetky aktuality
A tím

Ščasný pred Ružomberkom: Mám obrovský rešpekt, ale sme si vedomí svojej kvality

Čítať viac
A tím

Zápas 22.kola FL odohráme napokon v Skalici

Čítať viac
Dorast

Prvá výhra devätnástky - rozdrvila Poprad, U16-ka remizovala

Čítať viac
Dorast

Mládežníci našich troch tímov si zastrieľali, iba sedemnástka zaváhala

Čítať viac
A tím

Po hladkej výhre nad Trebišovom je Dukla na čele súťaže

Čítať viac
A tím

So silnou rezervou Slovana Bratislava sme v gólovej prestrelke tesne prehrali

Čítať viac